سرسوزن سها (انقضا 2021/12)

۴۱,۰۰۰ تومان
 • Soha Dental Needle
 • 100pcs
 • برند:Soha
 • کشور:ایران

سبدC

۱,۷۰۵,۰۰۰ تومان
 • پروتسیل920,000>890,000
 • فوما549,000>500,000
 • کروماتیک135,000>130,000
 • فلو دنو 210,000>185,000

سبدB

۱,۷۷۵,۰۰۰ تومان
 
 • پروتسیل920,000->890,000
 • فوما549,000->500,000
 • دنفیل399,000->385,000

سبدA

۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 
 • پروتسیل920,000->890,000
 •  کداک690,000->545,000
 •  دنفیل399,000->385,000

دایکال نوری پالپدنت

۶۰۰,۰۰۰ تومان

کن گوتا پرکا مدرج تیپر 6%

۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • tapered Gutta Percha Points
 • 60pcs
 • برند:Dia Dent
 • کشور:کره

کن گوتا پرکا مدرج تیپر 4%

۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • tapered Gutta Percha Points
 • 60pcs
 • برند:Dia Dent
 • کشور:کره

گوتا 2% تریبست

۴۰,۰۰۰ تومان

لنتولو توماس طول 25

۱۷۹,۰۰۰ تومان
 • Lentulo Paste Filler
 • برند:thomas
 • کشور:فرانسه

باربروج توماس طول 25

۱۰۹,۲۵۰ تومان

باندینگ نسل 5پالپدنت

۳۵۵,۵۰۰ تومان