اجــناس دارای سهمیه دولتی در فروشــگاه دندانـش

سم سمنت

۲۴۷,۰۰۰ تومان

جای رول پنبه کشویی

۴۰,۵۰۰ تومان
 • Cotton roll dispenser
 • -0
 • برند:Taksan
 • کشور:ایران

سرسوزن NOP

۷۹,۰۰۰ تومان
 • NOP dental needle
 • 100pcs
 • برند:spident
 • کشور:کره

سرسوزن نیک رهنما 27G کوتاه

۴۹,۰۰۰ تومان
 • Disposable dental needle
 • 100pcs
 • برند:Nikrahnama
 • کشور:ایران

سیلر دورفیل

۶۴۰,۰۰۰ تومان